Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2013

doyoubelieveinlove
Typowa sytuacja - wydaje Ci się, że wiesz, co się dzieje w cudzej głowie. To niemożliwe. A jeśli myślisz, że możliwe, to bardzo się mylisz. Bardzo konkretnie się mylisz. I ta pomyłka może zrujnować Ci życie.
— Jennifer Brown "Nienawiść"
doyoubelieveinlove
Bo wszystkich nas, dopadnie jeszcze tak wiele, najgorszych chwil w życiu.
— Notatnik
doyoubelieveinlove
WYPIJMY ZA TYCH, KTÓRZY MIELI BYĆ NA ZAWSZE.
— ...
Reposted fromaggape aggape viaweruskowa weruskowa
doyoubelieveinlove
doyoubelieveinlove


Submitted by 1859938
Reposted frominspired inspired viaunmadebeds unmadebeds

August 07 2013

5079 82b0
Reposted fromlychnis lychnis viatoniewszystko toniewszystko
5079 82b0
Reposted fromlychnis lychnis viatoniewszystko toniewszystko
doyoubelieveinlove
doyoubelieveinlove
0936 f520 500
Buntownik z wyboru.
doyoubelieveinlove
9088 d2e5 500
Reposted fromMcHarvey McHarvey
doyoubelieveinlove
8929 b76c 500
Reposted fromboli boli viaRecklessKid RecklessKid
doyoubelieveinlove
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. [...]
— Martyna Wojciechowska
Reposted fromroxanne roxanne viatobecontinued tobecontinued
doyoubelieveinlove
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
doyoubelieveinlove
i nie pytaj mnie więcej co słychać...
to samo co zawsze i żal mam do życia.
— Planet ANM
doyoubelieveinlove
doyoubelieveinlove
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viafanaberie fanaberie
doyoubelieveinlove
doyoubelieveinlove
4373 6cdd 500
doyoubelieveinlove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl