Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2013

doyoubelieveinlove

August 09 2013

1047 ad24
Reposted fromcaataleya caataleya viaimchuckbasss imchuckbasss
doyoubelieveinlove
6330 e087
Reposted fromthe-devil-inside the-devil-inside viahearted hearted
doyoubelieveinlove
doyoubelieveinlove
doyoubelieveinlove

„Ucz się zasad, abyś wiedział, jak złamać je we właściwy sposób”.

— Dalajlama
Reposted fromextract extract viaszydera szydera
doyoubelieveinlove
7464 aae6
Reposted fromomnini omnini viatereseek tereseek
doyoubelieveinlove
W praw­dzi­wym świecie wszys­tko po­lega na wytrwałości. 
Reposted frommentalstate mentalstate viaszydera szydera
doyoubelieveinlove
To już ładnych tyle lat
jak do życia się przymierzam
nie wiem nic
nie umiem żyć
a zamierzam, a zamierzam.


A. Poniedzielski.
Reposted fromniewinna niewinna viatereseek tereseek
doyoubelieveinlove
8997 f490
Reposted fromdoedeer doedeer viaszydera szydera
doyoubelieveinlove
4993 e731
Reposted fromOh-wow-lovely Oh-wow-lovely viasezamkowa sezamkowa
5537 3807
Reposted fromvesania vesania viatoniewszystko toniewszystko

August 08 2013

doyoubelieveinlove
Ale niektórzy ludzie nie potrafią powiedzieć, gdzie boli. Nie potrafią się uspokoić. Nie potrafią przestać wyć.
— Margaret Atwood
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viajethra jethra
8676 3886
doyoubelieveinlove
Każdy z nas w pewnym momencie w życiu stwierdza, że jest samotny. Ogarnia nas nieprzenikniona pustka, która zdaje się nie mieć końca. Dopiero wtedy zdajemy sobie sprawę, że to co nas otacza, ludzie, którzy wydają się nam bliscy, są tak na prawdę obcymi ludźmi, których nie znamy i nawet nie chcemy znać. Wtedy pojawia się myśl o ucieczce, która z każdym dniem jest coraz większa i większa, aż pewnego dnia uciekamy...
Gdy już uciekniemy od świata, który nas otaczał to zdajemy sobie sprawę, że nie da się tak na prawdę uciec, że większa część nas pozostaje w starym, ale jakże głęboko w nas drwiącym życiu. Dochodzimy do momentu, w którym wiemy już, że dalsza ucieczka nie ma sensu, że im dalej uciekamy, tym bardziej zbliżamy się do tego od czego uciekliśmy...
— Tomasz Lenart
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viafanaberie fanaberie
doyoubelieveinlove
0280 2c1f
Reposted fromskins skins viatobecontinued tobecontinued
doyoubelieveinlove
doyoubelieveinlove
doyoubelieveinlove
ani teatr, ani literatura nie mogą w niczym człowiekowi pomóc.
najwyżej impuls, by coś przemyśleć.
pochylić się nad sobą z żalem i czułością.
dadzą powód, by nie włączyć telewizora, tylko zadzwonić do mamy, babci czy ukochanego.
zwłaszcza jeśli za długo bezskutecznie się do tego zbieraliśmy.
— j. pulinowicz
doyoubelieveinlove
Reposted fromtwice twice viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl